Informació sobre els punts de GLP objecte de transformació

En compliment d’allò que es dictamina en l’operació de compra, per part de NEDGIA, SA, dels actius de gas propà canalitzat (GLP) propietat de REPSOL BUTANO, SA, que es recull a la resolució de l’expedient C/0758/16 de la CNMC, es publiquen els grups d’actius objecte d’aquesta operació per als quals està prevista la seva transformació a gas natural.