Aquí atoparás os contratos e documentos relacionados coa Xestión de Acceso de terceiros á Rede.

Icono PDF descargable

Contrato de acceso

Acceda aos contratos de acceso tipo 1 e tipo 2

Os suxeitos que subscriben os contratos de Acceso de Terceiros ás Redes (ATR) son os comercializadores (subministradores de gas natural ao usuario final) e os titulares das infraestruturas (Transportistas ou Distribuidores) propietarios das redes ás que están conectados os puntos de subministración afectados por cada contrato.

O comercializador que teña establecido un contrato de subministración cun usuario final é o que solicita ao titular da rede o establecemento do correspondente contrato de ATR.

Os titulares de instalacións de Transporte e Distribución, dentro do ámbito de SEDIGAS (Asociación Española do Gas), desenvolveron unha aplicación informática denominada SCTD (Sistema de Comunicación Transporte-Distribución) para facilitar a todos os suxeitos implicados no establecemento de contratos de ATR a realización das xestións relacionadas cos devanditos contratos.

 

Contrato de acceso tipo 1

Debe usarse cando o comerciante contratante xa asinou un contrato de puntos de entrada co transportista.

› Contratos de Acceso Tipo 1 (PDF 181 Kb) Icono abrir en ventana nueva

 

Contrato de accesos tipo 2

Necesario cando o contratista comercializador co distribuidor non teña un contrato para os puntos de entrada de gas directamente e a entrada de gas realízase a través doutro comerciante.

› Contratos de Acceso Tipo 2 (PDF 172 Kb) Icono abrir en ventana nueva

Pictograma documentos descargables

Medición e repartición

Consulte os índices aplicados na repartición dos consumos doméstico/comercial.

Medición

No documento adxunto detállanse os índices aplicados na repartición dos consumos doméstico/comercial, incluídos na facturación agregada ATR, como os índices de emisións das ERM’s (Estación de Regulación e Medición) representativas deste mercado, para o cálculo da asignación diaria no cálculo das reparticións definitivas.

Tamén se presentan os índices de emisións representativos do mercado doméstico/comercial empregados no cálculo das reparticións definitivas para a asignación diaria dos consumos.

 

Procedementos de repartición

Nedgia, como distribuidora, facilita ao Xestor Técnico do Sistema e aos Transportistas os datos de repartición correspondentes ao gas vehiculado polas súas infraestruturas o día n+1.

De acordo coas NGTS, a repartición será a asignación do gas transportado, regasificado, distribuído ou almacenado polos distintos suxeitos do sistema do gas involucrados.

 

Xestor técnico do sistema

Disposicións normativas e normas aplicables en medición, calidade e odorización de gas.

Web Enagás
Contacto por formulario

Lecturas de calidade de gas

Consulte as lecturas de municipios con plantas satélites de gas natural licuado.

Parámetros de calidade de gas por municipio

Na seguinte ligazón encontrará á súa disposición as lecturas de calidade de gas analizadas a nivel de municipio e periodicidade diaria, mensual ou bimensual aquí.

 

A continuación móstrase unha táboa coa información correspondente ás lecturas de calidade de gas. A lectura é unha media diaria. Poderá tamén consultar os datos correspondentes ás métricas mensuais e bimensuais.

En cumprimento da modificación do Protocolo de Detalle 01 das Normas de Xestión Técnica do sistema gasista, publicadas no Boletín Oficial do Estado do 3 de outubro de 2011, ponse a disposición de todos os usuarios as lecturas de calidade de gas analizadas por municipio.