Información sobre os puntos de GLP obxecto de transformación

Cumprindo co que se ditaminou na operación de compra, por parte de NEDGIA S.A., dos activos de gas propano canalizado (GLP) propiedade de REPSOL BUTANO S.A., que se recolle na resolución do expediente C/0758/16 da CNMC, procédese a publicar os grupos de activos obxecto da devandita operación para os cales está prevista a súa transformación a gas natural.