A Asociación Española de Biogás, da que forma parte NEDGIA, defende o gas renovable como solución de presente e futuro para a mobilidade

Logo principal Nedgia Corporativo

A asociación, que agrupa a máis de 20 empresas do sector do gas renovable, entre as que se encontran NEDGIA e Naturgy Iberia, ten como prioridade o desenvolvemento do gas renovable pola súa contribución ao cumprimento dos obxectivos de descarbonización.

A Asociación Española de Biogás (AEBIG) defende a introdución do gas renovable como solución enerxética de presente e futuro para a mobilidade.

A asociación, que agrupa a máis de 20 empresas españolas do sector do gas renovable, entre as que se encontran NEDGIA e Naturgy Iberia, valorou o anteproxecto de Lei de cambio climático e transición enerxética, polo seu foco no desenvolvemento de enerxías renovables, e porque sitúa os gases renovables como vector de desenvolvemento de presente e de futuro.

De acordo co anteproxecto de Lei, habilítase ao goberno a aprobar mecanismos de apoio ao biometano e mecanismos de apoio que permitan a súa inxección na rede de gas natural, que poderán ser financiados cos ingresos regulados do sector do gas natural. Por outra parte, o posicionamento de mobilidade sen emisións directas de carbono no ámbito de turismos e vehículos comerciais lixeiros, e o uso do biometano na mobilidade considérase como sen emisións directas de dióxido de carbono.

 

Gas renovable

O gas renovable é unha enerxía inesgotable con emisión nula de CO2 que é totalmente intercambiable polo gas natural, polo que pode distribuírse a través dos máis de 13.000 quilómetros de gasodutos de transporte que hai en España.

Ademais, pode xogar un rol moi importante na descarbonización do sector do transporte, é de produción local e propicia o autoabastecemento de enerxía, reduce a dependencia enerxética externa, resolve o problema dos residuos urbanos, gandeiros, agrícolas e da industria agroalimentaria, axuda a estruturar o mundo rural creando actividade económica e novos postos de traballo en zonas rurais, e permite culminar o ciclo da economía circular.

En Europa xa existen máis de 600 plantas inxectando á rede de gasodutos, mentres que en España hai unha única planta en operación.

 

Sobre AEBIG

O obxectivo da Asociación Española de Biogás (AEBIG) é representar e defender o gas renovable como fonte de enerxía verde, como mellora ambiental e como apoio ao desenvolvemento tanto industrial como rural, establecendo unha plataforma de comunicación e colaboración con outras organizacións privadas ou da Administración Pública a nivel nacional e internacional, en prol de defender os devanditos intereses.

AEBIG ten como prioridade o desenvolvemento do gas renovable, xa que desempeña unha contribución completa no cumprimento dos obxectivos de descarbonización. Recentemente, a asociación aprobou as súas liñas estratéxicas de acción para o próximo exercicio e reafirmou o seu compromiso de representar e defender o gas renovable como fonte de enerxía verde en todos os seus usos, como sector que achega solucións para a mellora do medio e o desenvolvemento rural, dando especial énfase ás accións de harmonización e aliñamento coas políticas de descarbonización da Unión Europea e de economía circular.

A Xunta Directiva de AEBIG está presidida por Francisco Repullo (INPER) e ten como vicepresidentes Luis Puchades (BIOVIC) e David Fernández (NEDGIA).

 

Sobre NEDGIA

NEDGIA, filial distribuidora do Grupo Naturgy, é líder na actividade de distribución de gas natural en España, onde opera a través das súas diferentes compañías en once comunidades autónomas. A empresa supera os 5,4 millóns de puntos de subministración e conta con máis de 52.400 quilómetros de redes en 1.200 municipios españois.

Madrid, mércores, 28 de novembro de 2018.

Descargar en PDF